सूचना तथा समाचार

५०% अनुदानमा ब्यावसायिक फलफुल बगैचा स्थापनाको लागि सुचना

यस गाउँपालिका अन्तर्गत ५०% अनुदानमा ब्यावसायिक फलफुल बगैचा स्थापनको लागि आ.

दस्तावेज: 

कार्यआदेश समबन्धमा

पर्सा सामुदायिक बिकाश केन्द्र बिरगंज पर्साको आयोजनामा संचालन हुन लागेको सिप मुलक तालिमहरु तपसिल बमोजिम कार्यय समय सिमा भित्र रही परदर्सी ढंगले वडा कार्यालय संग समान्यव गरि संचालन गर्नक लागि कार्य आदेश दिइएको छ।

Pages