७७/७८

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

ठोरी गाउँपालिकाको चौंथो गाउँसभा सप्पन्न ,आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि ५९ करोड २२ लाख ९० हजार ५ सय १० रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत ॥

Pages