ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८१ ८०/८१ 06/27/2024 - 16:19 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१०८२ (1).pdf
ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम ८०/८१ 06/24/2024 - 17:13 PDF icon आ.व. २०८१०८२ ठोरी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम.pdf
ठोरी गाउँपालिकाको हाट बजार सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 03/04/2024 - 14:35 PDF icon नयाँ ठोरी गाउँपालिकाको हाट बजार संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९.pdf
ठोरी गाउँपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको नियममावली, २०७५ ७४/७५ 03/04/2024 - 14:08 PDF icon ठोरी गाउँपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्)_20240304_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 11:28 PDF icon CamScanner 08-24-2023 14.05.pdf
ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 11:25 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ८०/८१ 07/25/2023 - 11:23 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, २०८०.pdf
भू-उपयोग मापदण्ड, २०७९ ७९-८० 05/10/2023 - 18:44 PDF icon भू-उपयोग मापदण्ड, २०७९_20240301_0001.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ७९-८० 12/04/2022 - 15:22 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९ ०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७९_20221204_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 08/03/2022 - 17:29 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९_20220803_0001.pdf

Pages