ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ठोरी गाउँपालिकाको हाट बजार सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 03/04/2024 - 14:35 PDF icon नयाँ ठोरी गाउँपालिकाको हाट बजार संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९.pdf
ठोरी गाउँपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको नियममावली, २०७५ ७४/७५ 03/04/2024 - 14:08 PDF icon ठोरी गाउँपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्)_20240304_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 11:28 PDF icon CamScanner 08-24-2023 14.05.pdf
ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 11:25 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ८०/८१ 07/25/2023 - 11:23 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, २०८०.pdf
भू-उपयोग मापदण्ड, २०७९ ७९-८० 05/10/2023 - 18:44 PDF icon भू-उपयोग मापदण्ड, २०७९_20240301_0001.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ७९-८० 12/04/2022 - 15:22 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९ ०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७९_20221204_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 08/03/2022 - 17:29 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९_20220803_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिका स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७९ ७८/७९ 07/16/2022 - 14:31 PDF icon CamScanner 07-16-2022 11.25.pdf
ठोरी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, २०७९ ७८/७९ 07/16/2022 - 13:49 PDF icon CamScanner 07-16-2022 10.42 (1)_compressed.pdf

Pages