सेवाहरु

 • एकिकृत सम्पत्ती कर मुल्याँकन

  लाग्ने समय: 

  १ दिन

  जिम्मेवार अधिकारी: 

  विवेक विडारी

  सेवा दिने कार्यालय: 

  गाँउपालिका कार्यालय(राजस्व नीति तथा प्रशासन उप-शाखा)

  सेवा शुल्क: 

  आर्थिक एन-२०५४ बमोजिम

  आवश्यक कागजातहरु: 

 • धरौटि फिर्ता

  लाग्ने समय: 

  १ दिन

  जिम्मेवार अधिकारी: 

  किरण वि.क

  सेवा दिने कार्यालय: 

  गाउँपालिका ("आर्थिक प्रशासन उप-शाखा")

  सेवा शुल्क: 

  धरौटी बमोजिम

  आवश्यक कागजातहरु: 

  • धरौटिको सक्कली रसिद
  • घरनक्सा पास गरेको हकमा घर निमार्ण सम्पन
  • प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
  • सार्वजनिक परीक्षण गरेको प्रमाण प्रतिलिपी
  • जाँचपास तथा फरफारक सम्पन्न गरेको निर्णय
  • प्रतिलिपी

  प्रक्रिया: 

 • नक्शा डिजाईनको ईजाजत पत्र/नवीकरण

  लाग्ने समय: 

  १ दिन

  जिम्मेवार अधिकारी: 

  अरविन्द यादव (ईन्जिनियर)

  सेवा दिने कार्यालय: 

  गाउँपालिका कार्यालय

  सेवा शुल्क: 

  "ईन्जिनयर रु. १५०० ओभरसियर रु. १०००"

  आवश्यक कागजातहरु: 

 • घरनक्सा पास

  लाग्ने समय: 

  २१ दिन

  जिम्मेवार अधिकारी: 

  अरविन्द यादव (ईन्जिनियर)

  सेवा दिने कार्यालय: 

  गाउँपालिका कार्यालय (भुमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा)

  सेवा शुल्क: 

  नगरपरिषदको निर्णयबमोजिमको नक्शा-पास दस्तुर र जरिवाना

  आवश्यक कागजातहरु: