निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको वैठक २०७५/०६/०७ ।

७५/७६ 09/23/2018 - 20:04

ठोरी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले १३ ओटा ऐनकानुन र कार्यबिधी पारीत गर्दै दोस्रो गाँउ सभा समापन भएको छ , २०७५/०३/२९.

७५/७६ 07/13/2018 - 18:30

ठोरी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले १३ ओटा ऐनकानुन र कार्यबिधी पारीत गर्दै दोस्रो गाँउ सभा समापन भएको छ , २०७५/०३/२९.

७५/७६ 07/13/2018 - 18:30

ठोरी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले १३ ओटा ऐनकानुन र कार्यबिधी पारीत गर्दै दोस्रो गाँउ सभा समापन भएको छ , २०७५/०३/२९.

७५/७६ 07/13/2018 - 18:30

आज ठोरी गाउपालिका वडा न ४ को आ व २०७५/७६ को योजना तर्जुमा बैठक सम्पन्न ।

७४/७५ 06/10/2018 - 22:17

७४/७५ मा संचालित योजनाहरुको कार्य सम्पन्न पश्च्यात लिने भुक्तानी बारे ।

७४/७५ 05/22/2018 - 13:43 PDF icon naya suchana_२०७५_०२_०८.pdf

अन्त्नती जरुरी सूचना:७४/७५ मा संचालन हुने आयोजनाहरुको सम्झैताको कार्य मिति परिवर्तन बारे .

७४/७५ 05/17/2018 - 15:22 PDF icon Suchana_new.pdf