धरौटि फिर्ता

लाग्ने समय: 

१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

किरण वि.क

सेवा दिने कार्यालय: 

गाउँपालिका ("आर्थिक प्रशासन उप-शाखा")

सेवा शुल्क: 

धरौटी बमोजिम

आवश्यक कागजातहरु: 

 • धरौटिको सक्कली रसिद
 • घरनक्सा पास गरेको हकमा घर निमार्ण सम्पन
 • प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
 • सार्वजनिक परीक्षण गरेको प्रमाण प्रतिलिपी
 • जाँचपास तथा फरफारक सम्पन्न गरेको निर्णय
 • प्रतिलिपी

प्रक्रिया: 

 • निवेदन दर्ता,
 • योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस
 • प्रमाणपत्रमा कार्यालयको छाप
 • व्यहोरा सहितको निवेदन
 • धरौटी फिर्ताको निर्णय
 • धरौटी फिर्ता

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: