ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ठोरी गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 14:20 PDF icon ठोरी गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५
ठोरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 14:17 PDF icon ठोरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५
ठोरी गाउँपालिका स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 14:12 PDF icon ठोरी गाउँपालिका स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५
ठोरी गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 14:10 PDF icon ठोरी गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५
ठोरी गाउँपालिका जनप्रतिनिधि/कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 14:02 PDF icon ठोरी गाउँपालिका जनप्रतिनिधि/कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५
मिति २०७५ भाद्र १ गते देखि नेपालमा नयाँ मुलुकि संहिता लागु ७५/७६ 08/15/2018 - 00:00 PDF icon केही-नेपाल-कानूनलार्इ.pdf, PDF icon फाैजदारी-कसूर-सजाय-.pdf, PDF icon मुलुकी-अपराध-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-कार्यविधि.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध.pdf
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन सहित) ७५/७६ 07/07/2018 - 10:41 PDF icon सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन सहित).pdf
नेपालको संविधान २०७२ ७३/७४ 07/07/2018 - 00:00 PDF icon Constitution_of_Nepal-Nepali-Sanvidhana.pdf

Pages