७८/७९

ठोरी गाउँपालिकाको छेठौं गाउँसभा सप्पन्न ,आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि ५१ करोड ३० लाख ६५ हजार ५ सय १५ रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत ॥

कोभिड - १९ विरुद्ध खोप प्रमाण-पत्रको प्रमाणिकरण सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages