ठाेरि १ प्राबिधिक बिधालय मा छात्रबास निर्माण हुदै को झलक: