ठोरी गाउँ पालिका को कर्मचारी मिटिङ २०७४/२०७५ प्रमुख प्रशासिकीय अधिकृत किरन वि. क को अध्यक्षता मा सम्पन्न