व्यवसायिक पशुपालन तालिमकाे उद्घाटन गर्दै ठोरी गा. पा को प्रब्क्ता राम प्रकाश कुँवर साथमा सहभागीहरु। २०७५/०२/१४