७७/७८

तालिम सम्बन्धी सूचना (लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र)

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

रोजगार सेवा केन्द्र

ठोरी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७७/०७८ को लागी बेरोजगार व्यक्तिको सुचीमा सुचिकृत हुनु भएको सम्पुर्ण वडामा ५१२ जना( २८१ पुरुष र २३१ महिला) बेरोजगार व्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक भएको छ ।

Pages