रोजगार सेवा केन्द्र

ठोरी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७७/०७८ को लागी बेरोजगार व्यक्तिको सुचीमा सुचिकृत हुनु भएको सम्पुर्ण वडामा ५१२ जना( २८१ पुरुष र २३१ महिला) बेरोजगार व्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक भएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: