सूचना तथा समाचार

ठोरी गाउँपालिकाको जनाप्रतिनिधिको सम्पर्क नम्बर/

दस्तावेज: 

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच/ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० LISA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

Pages