सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना।

ठोरी गाउँ पालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट आज प्रस्तुत गरिएको छ ।

ठोरी गाउँ पालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट आज प्रस्तुत गरिएको छ । गाउँ पालिका अध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न गाउँ सभामा गाउँ पालिका उपाध्यक्ष गोकुली कुमारी रेग्मीले प्रस्तुत गर्नु भएको ५८ करोड २१ लाख १२ हजार को कुल बजेट सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । नवौं गाउँ सभाको नीत

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

Pages