अन्तर्वाता परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: