आमा बाबु विहिन वाल वालिकाहरुलाई अध्ययन छात्रवृत्ति तथा सहयोग सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: