आ.व वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफल तथा टिप्पणी कार्यक्रम ठोरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदम लाल श्रेष्ठ को अध्यक्षता मा सम्पन्न

आर्थिक वर्ष: