ठोरी गाउँपालिकाका सहिद/वेपत्ता परिवारलाई राहत अनुदान दिने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: