ठोरी गाउँपालिका द्वारा संचालित सर्पदँश उपचार केन्द्रलाई i.c.u. पेसेन्ट मोनिटर हस्तान्तरण गरियो।

आर्थिक वर्ष: