बिद्यालयका प्र.अ हरुको नियमित बैठक ठोरी गाउँ पालिकाको कार्यलय सुवर्णपुरमा

आज मिति २०७५ साल भद्र १ अगते बिहान ११ बजे यस ठोरी गाउँ पालिका अन्तर्गत संचालित बिद्यालयक प्र.अ हरुको नियमित बैठक ठोरी गाउँ पालिकाको कार्यलय सुवर्णपुरमा यसै गाउँ पालिका को अध्यक्ष श्री पदम लाल श्रेष्ठ ज्युको अध्यक्षतामा बैठकका झलक

आर्थिक वर्ष: