भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन बन्द गर्ने सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: