सूचना तथा समाचार

रोजगार सेवा केन्द्र

ठोरी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७७/०७८ को लागी बेरोजगार व्यक्तिको सुचीमा सुचिकृत हुनु भएको सम्पुर्ण वडामा ५१२ जना( २८१ पुरुष र २३१ महिला) बेरोजगार व्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक भएको छ ।

Pages