नगरपालिका बोर्डको निर्णय

कार्यपालिकाको वैठक २०७५/०६/०७ ।

आज मिति २०७५/०६/०७ गते आइवारका दिन यस ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री पदमलाल श्रेष्ठज्युको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिकाको वैठक वसी तपसिलको प्रस्तावहरु माथी छलफल गरि निर्ययहरु पारित गरियो ।

ठोरी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले १३ ओटा ऐनकानुन र कार्यबिधी पारीत गर्दै दोस्रो गाँउ सभा समापन भएको छ , २०७५/०३/२९.

ठोरी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले गाउँ सभा समक्ष प्रस्तुत भएका विभिन्न बिधेयकहरुमाथी दफावार छलफल गर्दै विभिन्न १३ ओटा ऐनकानुन र कार्यबिधी पारीत गरेको छ।संसदिय अभ्यास अनुसार बसेको गाउँ सभाको असार १० गतेको पहिलो बैठकले २ ओटा ऐन र एउटा कार्यबिधी ,बिहिवारको दोस्रो बैठकले ४ ओटा र शुक्रबारको तेस्रो बै

अन्त्नती जरुरी सूचना:७४/७५ मा संचालन हुने आयोजनाहरुको सम्झैताको कार्य मिति परिवर्तन बारे .

७४/७५ मा संचालन हुने आयोजनाहरुको सम्झैताको कार्य मिति २०७५/०२/०७ गते भित्र गरि सक्नु पर्ने निर्णय भएको हुदा तोकिएको मिति भित्र आयोजना सम्झैता गर्नु हुन सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

दस्तावेज: