७५/७६

Emergency Number

Police Control:

घरनक्सा पास

लाग्ने समय: 

२१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

अरविन्द यादव (ईन्जिनियर)

सेवा दिने कार्यालय: 

गाउँपालिका कार्यालय (भुमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा)

सेवा शुल्क: 

नगरपरिषदको निर्णयबमोजिमको नक्शा-पास दस्तुर र जरिवाना

आवश्यक कागजातहरु: 

Pages