७५/७६

एकिकृत सम्पत्ती कर मुल्याँकन

लाग्ने समय: 

१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

विवेक विडारी

सेवा दिने कार्यालय: 

गाँउपालिका कार्यालय(राजस्व नीति तथा प्रशासन उप-शाखा)

सेवा शुल्क: 

आर्थिक एन-२०५४ बमोजिम

आवश्यक कागजातहरु: 

Pages