७५/७६

नक्शा डिजाईनको ईजाजत पत्र/नवीकरण

लाग्ने समय: 

१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

अरविन्द यादव (ईन्जिनियर)

सेवा दिने कार्यालय: 

गाउँपालिका कार्यालय

सेवा शुल्क: 

"ईन्जिनयर रु. १५०० ओभरसियर रु. १०००"

आवश्यक कागजातहरु: 

धरौटि फिर्ता

लाग्ने समय: 

१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

किरण वि.क

सेवा दिने कार्यालय: 

गाउँपालिका ("आर्थिक प्रशासन उप-शाखा")

सेवा शुल्क: 

धरौटी बमोजिम

आवश्यक कागजातहरु: 

एकिकृत सम्पत्ती कर मुल्याँकन

लाग्ने समय: 

१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

विवेक विडारी

सेवा दिने कार्यालय: 

गाँउपालिका कार्यालय(राजस्व नीति तथा प्रशासन उप-शाखा)

सेवा शुल्क: 

आर्थिक एन-२०५४ बमोजिम

आवश्यक कागजातहरु: 

Pages