८०/८१

नवउद्यमी युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि व्यवसायिक प्रोफाईल पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच/ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० LISA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

Pages