अन्तरर्वाता परीक्षाको मिति तोकिएको बारे।

आर्थिक वर्ष: