अन्तरवार्ता परीक्षाको मिति तोकिएको बारे।

आर्थिक वर्ष: