व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाईन आवेदन कार्य सुरु गरिएको सूचना।

आर्थिक वर्ष: