संक्षिप्त सूचि प्रकाशन, अन्तर्वार्ता तथा लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको बारे।

आर्थिक वर्ष: